image

STRATEGISCH
MERKEN- Magnum Opus Managementboek.nl
MANAGEMENT 5

Al een decennium het betrouwbare en innovatieve standaardwerk
op het gebied van toekomstgericht en duurzaam merkbeheer.
De vijfde editie is volledig gericht op duurzame merkbouw,
op zowel economisch als sociaal en ecologisch vlak.

Bestel Boek Gratis Wegwijzer-poster


Toekomstbestendig merkmeerwaarde bouwen, meten en beheren in een duurzaam verbonden wereld.

Strategisch merkenmanagement (SMM5) is sinds haar verschijnen de meest gekochte en gebruikte 'merkbijbel' op het gebied van merkmanagement en merkleiderschap in de Benelux. Het is hét naslagwerk waarop strategen, merkbouwers, docenten en studenten al jaren vertrouwen.
Het nieuwe boek (2022, opgebouwd uit vijf delen, 670 pagina's) bestrijkt het complete vakgebied en maakt door de vele cases, afbeeldingen en voorbeelden de alledaagse praktijk van (digital, social & sustainable) branding inzichtelijk. Met tientallen modellen, praktische handvatten en duidelijke stappenplannen is Strategisch merkenmanagement het standaardwerk voor het onderwijs en het bedrijfsleven.

Screenshot
Samenvatting

Het complete branding vakgebied in één naslagwerk
Strategisch merkenmanagement gaat over merken, waarom merken voor mensen, organisaties en de maatschappij belangrijk zijn, wat ze betekenen voor consumenten en professionals en wat organisaties moeten doen om ze op de goede manier te beheren, zowel op economisch als sociaal en ecologisch vlak. Het boek bestrijkt het complete vakgebied en maakt door de vele modellen, stappenplannen, cases en voorbeelden de alledaagse praktijk van (digital, social & sustainable) branding inzichtelijk. Strategisch merkenmanagement is het standaardwerk voor (toekomstig) leidinggevenden, bestuurders, merkontwikkelaars, brand managers en marketeers en een onmisbare titel binnen het hoger (economisch) onderwijs.
Ook onderzoeksbureau Gartner ziet merkstrategie als de ‘most vital strategic capability’ om klanten en andere belanghebbenden duurzaam aan een merkorganisatie te binden. Niet voor niets, een sterk merk vormt een van de meest waardevolle assets die een bedrijf kan hebben om vertrouwen en betrokken merkrelaties te bouwen. Nu we in een tijdperk leven waarin merken en mensen verbonden zijn met alles en iedereen, is branding in de digitale, mentale en fysieke wereld relevanter dan ooit voor organisaties. Het creëren van toekomstbestendige merkmeerwaarde zou dan ook een prioriteit moeten zijn voor iedereen die zich bezig houdt met het bouwen, meten en beheren van merken in een duurzaam verbonden wereld.

Doelstellingen van het boek: een duurzame visie op de toekomst
Een van de belangrijke doelstellingen van het boek is dan ook studenten, managers en bestuurders te voorzien van concepten, theorieën, modellen en andere instrumenten om betere merkgerelateerde beslissingen te kunnen nemen en om de winstgevendheid van merkstrategieën op de lange termijn te verbeteren. In het bijzonder wordt inzicht gegeven in de manier waarop je toekomstbestendige netto-positieve merkstrategieën creëert door merkmeerwaarde op te bouwen, te meten en te beheren. We geven het antwoord op drie belangrijke vragen:
- Hoe kunnen we merkmeerwaarde creëren?
- Hoe kunnen we merkmeerwaarde meten?
- Hoe kunnen we merkmeerwaarde consolideren om zakelijke mogelijkheden duurzaam te vergroten?

Verkorte inhoud

Deel 1 Brand Value Creation
H1 Het merk en haar waarde in de tijd
H2 Het merkmeerwaardekompas
H3 De essentie van merkwaarde en merkmeerwaarde
H4 Merkpsychologie, -loyaliteit & -vertrouwen

Deel 2 Brand Equity Management
H5 Economische & mentale merkmeerwaarde
H6 De mentale waarde van een merk verklaard vanuit het CBBE model
H7 Merkstrategieën opstellen & merkwaardeketen
H8 Merkpositionering & architectuur

Deel 3 Brand Design Management
H9 Het vormgeven en bouwen van merken
H10 Fysieke en mentale identiteit
H11 Merkontwerpmanagement & merkcommunicatie
H12 Bronnen van merkmeerwaarde doorgronden en meten

Deel 4 Brand Relation Management
H13 Merkemoties, -beleving, -attitudes
H14 Digitale merk & marketing ecosystemen
H15 Customer journeys ontwikkelen en meten
H16 Merkvertrouwensrelaties bouwen

Deel 5 Brand Reputation Management
H17 Merkreputatie & merkimpact
H18 Duurzaam merkbeleid & CSR
H19 Kern- en merkwaarden beheren
H20 Het merk als bouwsteen in de organisatie
H21 Archeologie van de toekomst in merkenmanagement

H22 Geografisch merkbeheer & placebranding (beschikbaar op MyLab)

Nieuwe indeling

Nieuw in deze editie is het merkmeerwaardekompas, een nieuw raamwerk voor het ontwikkelen van strategieën en ecosystemen voor duurzame merkmeerwaardecreatie. Het boek behandelt de inhoud aan de hand van dit raamwerk, waardoor informatie logischer is gerubriceerd en daardoor beter vindbaar is. Het merkmeerwaardekompas biedt een effectief communiceerbaar, strategisch houvast voor bestuurders, managers, designers of andere ontwikkelaars. Het boek is niet alleen een theoretisch onderbouwd naslagwerk , maar is ook toepasbaar als strategisch handboek voor iedereen die met merken werkt.
Strategisch merkenmanagement is daarnaast geschreven voor studenten in het hoger economisch onderwijs en voor de beroepspraktijk in design en management van merken, marketing en marketingcommunicatie. ‘Strategisch merkenmanagement’ blijft, ook met de vernieuwingen, hét meest uitgebreide naslagwerk op het gebied van hedendaags en toekomstgericht merkmanagement en duurzaam merkleiderschap. Door nieuwe richtlijnen op het gebied van biodiversiteit en duurzaamheid gaat dit gevolgen hebben voor alle merkorganisaties en hun CSR- en ESG-beleid, hun producten, hun dienstverlening en hun merkportfolio.

Voor docenten en studenten: Lesmateriaal en digitale leeromgeving
Ten slotte is de digitale leeromgeving MyLab van grote toegevoegde waarde door het grote aanbod aan extra studie- en lesmateriaal (incl. 500 vragen en workshops). Naast extra cases en opdrachten kunnen studenten hier extra hoofdstukken, video's en een begrippentrainer vinden. Het huidige lesmateriaal kan gewoon worden blijven gebruikt, want veel lesstof is aanwezig gebleven in de vijfde editie. Maar er zijn natuurlijk ook nieuwe onderwerpen, denk aan digitalisering, vertrouwen en duurzaamheid. Voor docenten is er beschikbaar:
- uitwerkingen / merkcases
- begrippentrainer
- tentamenvragen (toets)
- discussievragen (reflectie)
- workshopmateriaal (groepen / klassikaal)
- lesslides (duidelijk samengevat en per hoofdstuk ingedeeld)

Docent? Vraag meteen een gratis docentexemplaar aan op Go.pearson.com/SMM5

★ ★ ★ ★ ★ vakrecensie op Managementboek.nl
In 'Magnus Opus' Strategisch merkenmanagement komen alle aspecten volop aan bod
'Een merk bouw je voor en met mensen. Die overtuiging vormt de basis voor een magnum opus dat sinds haar eerste verschijnen in 2010 uitgroeide tot de standaard onder strategisch merkenmanagement in Nederland.' - vakrecensent Bert Peene

Lees hier de hele recensie

VOLLEDIG HERZIEN EN GEACTUALISEERD

Deze vijfde editie van Strategisch merkenmanagement heeft een andere opzet dan je vanuit vorige versies van ons gewend bent. Dat kan ook bijna niet anders, nu we in een tijd leven waarin merken meer dan ooit verbonden zijn met alles en iedereen. Nu stakeholders nog meer verbinding zoeken met ‘hun’ merken, kijken deze ook kritischer naar het duurzame en sociale gedrag van deze merkorganisaties. Omdat we dit wilden duiden in het boek konden we twee dingen doen; de vorige editie updaten of voor een nieuwe aanpak gaan. We hebben voor de laatste optie gekozen. En wel om twee redenen.
1. De vorige opzet voldeed niet meer in dit complexe tijdperk waarin grootschalige veranderingen de wereld steeds sneller en diepgaander transformeren. Denk aan klimaatverandering en andere sociale, culturele of technische uitdagingen waar merkorganisaties in deze eeuw voor komen te staan. Dit vraagt om zowel breder als dieper verbonden strategieën binnen het managen van merken. We hebben na ruim drie jaar onderzoek een holistische visie op merkstrategie willen neerzetten die rekening houdt met integrale beslissingen bij nu spelende veranderingen, maar tegelijkertijd ook bestendig bruikbaar is. Ofwel, hoe kunnen we merken inzetten om een socialere en duurzamere wereld te creëren?
2. Op basis van ons onderzoek introduceren we het merkmeerwaardekompas (Heijenga en Schoppen, 2022). Dit is een nieuw raamwerk voor het ontwikkelen van strategieën en ecosystemen voor duurzame merkmeerwaardecreatie. Aan de hand van deze nieuwe indeling is ook de inhoud uit de vorige editie opgenomen. Het merkmeerwaardekompas biedt een effectief communiceerbaar, strategisch houvast voor bestuurders, managers, designers of andere ontwikkelaars. Het boek behandelt de inhoud aan de hand van dit raamwerk, waardoor het boek niet alleen een theoretisch onderbouwd naslagwerk is, maar ook toepasbaar is als strategisch handboek voor iedereen die met merken werkt.

Download Boek preview

Interview met de auteurs op Managementboek.nl
Interview Managementboek.nl
'Strategisch merkenmanagement’ van Erik Schoppen en Ruud Heijenga is in de loop der jaren uitgegroeid tot hét standaardwerk binnen het vakgebied. Met de verschijning van de vijfde editie brengen ze het weer helemaal bij de tijd. Een gesprek over merken in een VUCA-wereld, hoe merken kunnen bijdragen aan een betere wereld, en wat er nog meer is gewijzigd in de nieuwe editie.'
Lees hier het hele interview

image

Boek en app

Het boek is een hybride uitgave - een innovatieve combinatie van fysiek en digitaal. De verdiepingen in dit boek zijn grotendeels digitaal (i.v.m. actualiteit) en nu eenvoudig en snel door te lezen in MyLab Nederlandstalig of via de Pearson-app Learning Place. Door het scannen van een QR-code opent het artikel meteen in de app. Ook videomateriaal is gelijk te bekijken via QR-codes.

MET E-BOOK ALLE CONTENT INEEN

In het e-book is al het online materiaal geïntegreerd in de opmaak opgenomen, zodat je meteen alle aanvullende informatie en verdiepingen kunt lezen. Honderden pagina's extra met verdiepende hoofdstukken en tientallen merkcases. Handig en voordelig!

Deze editie heeft een nieuwe indeling.
Navigeren in vijf delen door het boek met het

MERKMEERWAARDEKOMPAS

Het merkmeerwaardekompas is een raamwerk van kennisdomeinen en impactfactoren
om duurzame strategieën en ecosystemen voor meervoudige merkmeerwaardecreatie te ontwikkelen.
Per kwadrant biedt het kompas kansen om merkmeerwaarde en vertrouwen te creëren.
Elk deel behandelt zijn eigen discipline binnen merkenmanagement.

DEEL 1
Brand Value Creation


We belichten in deel 1 strategieën en ecosystemen voor meervoudige merkmeerwaardecreatie.
Het merkmeerwaardekompas gaat uit van een merkkern, bestaande uit de meerwaarde en vertrouwen die het
merk vertegenwoordigt in de hoofden van mensen en hoe dit vervolgens meetbaar te maken.

  • App
DEEL 2
Brand Equity Management

Behandelt merkontwikkeling en waardecreatie vanuit merkeigenaar en economisch perspectief, waaronder merk(meer)waarde meten en het merkenmanagementproces.

DEEL 5
Brand Reputation Management

Het beheren van het immaterieel goed waarmee het bedrijf de verwachtingen en behoeften van belanghebbenden sociaal en duurzaam kan beïnvloeden op basis van gedeelde waarden, imago en gedrag.

DEEL 3
Brand Design Management

Branding strategisch inzetten voor merkbouw en hoe assets het beste aansluiten op de mentale en waarneembare merkidentiteit en -beleving. Focus ligt op design, psychologie en menselijk gedrag.

DEEL 4
Brand Relation Management

Behandelt het ontwikkelen, laten voortduren en verstevigen van waardevolle menselijke relaties en ketensamenwerkingen tussen de merkorganisatie en haar stakeholders, waaronder marktpartijen en consumenten.

Screenshot

Wegwijzer

Nieuw in deze editie is het merkmeerwaardekompas, ontwikkeld door de auteurs Heijenga en Schoppen. Dit is een nieuw raamwerk met kennisdomeinen en impactfactoren, voor het ontwikkelen van strategieën en ecosystemen voor duurzame merkmeerwaardecreatie, aangepast op het toekomstbestendig bouwen en beheren van financiële en maatschappelijke merkmeerwaarde in een duurzaam verbonden wereld. De A2 wegwijzerposter bevat een handig visueel overzicht om een sterk merk te bouwen en te beheren.

Download Wegwijzer als PDF
Liever een papieren poster ontvangen om als handige wegwijzer aan de muur te hangen? Stuur dan een mail naar poster@strategischmerkenmanagement.nl met je naam en adresgegevens. Je ontvangt de poster dan zo spoedig mogelijk per post.
Focus op Merkduurzaamheid

‘Strategisch merkenmanagement’ betreft het proces van het bouwen en beheren van de merken van een bedrijf om de merk(meer)waarde op de lange termijn duurzaam te vergroten. Merkenmanagement omvat de strategie, vormgeving en ontwikkeling van een organisatie, product of dienst. (Merk)organisaties die hun merkvisie als uitgangspunt nemen ontwikkelen alles vanuit deze visie om waarde te creëren. Ze gebruiken duurzame en digitale merkcreatie als leidraad voor alle functies die zorgen voor consistent gedrag, loyale besluitvorming, duurzame merkrelaties en toekomstbestendige (merk)prestaties. En tegenwoordig ook steeds vaker ‘groen.’ De Europese Commissie heeft in haar ‘European Green Deal’ nieuwe richtlijnen aangenomen op het gebied van biodiversiteit en duurzaamheid en wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Dit gaat gevolgen hebben voor veel merkorganisaties, hun bedrijfsvoering en hun merkportfolio. Daarom willen we in deze nieuwe editie inzicht geven hoe op een sociale en duurzame wijze merkmeerwaarde en vertrouwen te creëren. Dat begint bij een solide en menselijke basis; het bouwen en beheren van toekomstbestendige, betrouwbare en financieel sterke merken die ook een positieve impact hebben op de planeet.

Waardecreatie-relaties bouwen

In de huidige economie, waarbinnen economische, ecologische en sociale waarden even belangrijk worden, wordt samenwerking tussen organisaties en mensen en hoe we met grondstoffen en het milieu omgaan ook essentiëler. In het merkmeerwaardekompas stellen we daarom twee perspectieven voor waarin we reputatie kunnen omschrijven; vanuit merkorganisatie- en stakeholderbelang. Beide zijn relevant voor een merk, aangezien merkreputatie op deze vertrouwenswisselwerking wordt gebouwd en gewaardeerd. Hiervoor doorlopen we twee systeem-assen; de horizontale, mentale systeem-as die de merkorganisatie met stakeholders verbindt, en de verticale, fysieke systeem-as die onze leefwereld verbindt met de producten. Verder willen gebruikers weten welke concrete (bewijsbare) acties merken ondernemen, het liefst op alle fronten waarin ze opereren. We noemen dat impactfactoren. Welke waarde voeg je aantoonbaar toe en hoe maak je dat meetbaar? De assen verbinden de vier impactfactoren (organisation, stakeholder, product en planet) waarmee een merkorganisatie impact kan hebben. Daar waar de assen zich kruisen, ontstaat merkmeerwaarde.

Auteurs


Keller
Kevin Lane Keller
Hoogleraar marketing aan de Tuck School of Business op het Dartmouth College in New Hampshire. Hij heeft veel onderzoek gedaan en gepubliceerd over merkenmanagement, en is internationaal bekend vanwege zijn vele wetenschappelijke studies naar merken, branding en strategisch merkmanagement. Zijn onderzoek richt zich op theorieën en concepten die betrekking hebben op consumentengedrag en hoe marketingstrategieën kunnen worden verbeterd aan de hand van deze kennis. Hij heeft gewerkt als consultant en adviseur voor een aantal van 's werelds meest succesvolle merken, waaronder Accenture, Disney, Ford, Intel, Nike en Samsung, en was eerder werkzaam op Stanford University, University of California in Berkly en University of North Carolina at Chapel Hill. Op het Dartmouth College doceert hij momenteel MBA-courses op het gebied van Marketing Management en Strategic Brand Management.
Schoppen
Erik Schoppen
Doceert brand management, design innovation, neuroscience, psychologie, en duurzame gedragsverandering aan o.a. de Hanzehogeschool Groningen. Deed (neuro)gedragswetenschappelijk onderzoek naar duurzaamheidsvertrouwen (Trusting Sustainability) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Behaalde in 1997 zijn master in advanced studies in virtual media met ‘online trust & privacy awareness’ en gedragsonderzoeksproject GarbagePark. Is in 2003 medeoprichter van merkadvies-, vertaal- en lokalisatiebureau Miazo dat werkt voor internationale merken als Apple en Google. Hij ontwikkelde de Build-Bridge-Bond methodiek voor duurzaam merkleiderschap, onderzoeksplatform WorldBrainWave en Resultal.nl. Hij is een veelgevraagd spreker over duurzaam (merk)vertrouwen en gedrag, en de effecten van vertrouwenssystemen op ons brein en in de samenleving.
Informatie: erikschoppen.com | email
Heijenga
Ruud Heijenga
Heeft veel onderzoek gedaan naar identiteit- en positioneringstoepassingen vanuit de dieptepsychologie bij merken. Hij is oprichter van Brandfriend en als inspirator, trainer en consultant actief op het snijvlak van organisatieontwikkeling en branding. Hij was elf jaar als docent en afstudeerbegeleider verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, heeft gedoceerd op de Executive Master of Marketing van Tias Nimbas in Tilburg en is sinds 2004 verbonden met de op C.G Jung gebaseerde Insights Discovery organisatie in Schotland en Lumina Learning in Engeland. Hij neemt deel aan het impactgedreven designcollectief ‘The Impacters’ en zet zich in voor de ‘North Sea Farmers’, met als doel om via branding bij te dragen aan de voedsel- en energietransitie.
Informatie: brandfriend.nl | email
Swaminathan
Vanitha Swaminathan
Thomas Marshall-hoogleraar Marketing aan de Katz Graduate School of Business, University of Pittsburgh. Is directeur van het Katz Center voor Branding. Haar onderzoek richt zich op merkstrategieën en de voorwaarden die relaties voor consumentenmerken bevorderen, waaronder co-branding, merkuitbreidingen en marketing-allianties (om klantloyaliteit te versterken en prestaties te versterken). Professor Swaminathan heeft gepubliceerd in diverse marketing- en management journals, waaronder Journal of Marketing, Journal of Marketing Research, Journal of Consumer Research, Marketing Science en Strategic Management Journal. Ze heeft samengewerkt met o.a. Kraft Heinz, Glaxosmithkline en Procter & Gamble op marketing- en branding consulting-projecten. Professor Swaminathan diende eerder als president van de Academische Raad van American Marketing Association.

Downloads

Preview Strategisch Merkenmanagement 5

PreviewDe boek preview (40 pagina's) met daarin opzet en gebruik van het boek, een overzicht van alle 21+1 hoofdstukken (1e pagina met inleiding) en de volledige inhoudsopgave.

Merkmeerwaardekompas

KompasHet Merkmeerwaardekompas is een raamwerk met kennisdomeinen en impactfactoren voor het ontwikkelen van strategieën en ecosystemen voor duurzame, meervoudige merkmeerwaardecreatie.

SMM5-Wegwijzer

WegwijzerDeze A2 wegwijzerposter is een handig visueel overzicht om een sterk merk te bouwen en te beheren.


Bookcover strategisch_merkenmanagement5

OmslagBoekomslag (voor/achter) om te gebruiken voor promotie en communicatie.

Bookcover strategisch_merkenmanagement5

Cover 2DBook cover om te gebruiken voor promotie en communicatie.

Bookcover strategisch_merkenmanagement5

Book 3DBook cover om te gebruiken voor promotie en communicatie.

Resultal

Zelf je merkonderzoek doen? Met Resultal heb je al je onderzoek in eigen hand.

Resultal biedt online vragenlijsten, testen en experimenten voor pc, tablet en smartphone voor onderzoek, ook op locatie. En dat voor slechts € 5,50.
Met Resultal heb je volledige toegang en volledige controle over je eigen data en resultaten. Je krijgt toegang tot al onze tools voor enquêtes, polls en studies op locatie, online of in het lab. Je mag onbeperkt experimenten en studies aanmaken en uitzetten (fair use policy). Het platform is gemakkelijk te gebruiken en biedt alles wat je nodig heeft voor online merkonderzoek. Bekijk resultaten real time op je dashboard of download gegevens in .csv voor verdere analyse. Ga naar Resultal en zet je merkstudie(s) op in een mum van tijd!

Volledig toegang voor € 5,50
Books strategisch_merkenmanagement5

Deze merkbijbel snel nodig? Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis (geen verzendkosten)

Bestel nu